Photos – Easy Tom Eby, 8.27.10, Whispering Beard Folk Festival, Morning View, KY

0
117

More Photos – Easy Tom Eby, 8.27.10, Whispering Beard Folk Festival, Morning View, KY

Photos by Scott Preston