Photos – Magnolia Mountain Trio, 2/24/13, Leo’s Coffeehouse, Cincinnati, OH

0
298
Magnolia Mountain Trio
Magnolia Mountain Trio

More Photos – Magnolia Mountain Trio, 2/24/13, Leo’s Coffeehouse, Cincinnati, OH

http://www.magnoliamountain.net

Photos by Scott Preston